Guidens TaiY / Mobilitetsstudier VÅRTERMINEN 2019, 2018-19 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studieperioder

SÖK KURSER UNDER FLIKEN UNDERVISNING

OBS! SIDAN LADDAR LÅNGSAMT.

 

Bildkonstakademins undervisning, anmälan börjar 15.11.2018

- Konststudier, ämnesstudier (Kurskoder som börjar på K-)

 

Sibelius-Akademins undervisning, anmälan 20.-29.8.2018

 - SibAs studier (Kurskoder som börjar på S-)
Sibelius-Akademins undervisningsplaner 2018-2019: http://www.uniarts.fi/sv/examina-och-undervisningsplaner#Sibelius-Akademin

 

Teaterhögskolans undervisning, anmälan börjar 1.11.2018

- Grundstudier, ämnesstudier, fördjupade studier (Kurskoder som börjar på T-)

 

Tilläggsinformation fås från Öppna campusets koordinatorer:

Bildkonstakademin & Sibelius-Akatemin: Johanna Wahlström (040 821 9029, johanna.wahlstrom@uniarts.fi)

Teaterhögskolan: Sari Svensson (050 349 6712, sari.svensson@uniarts.fi)

 

 

Undervisninglokaler:

VA (Vallgård), Bildkonstakademin: Elimägatan 25 A

L (Levytie), Bildkonstakademin: Levytie 6
K (Kookos), Teaterhögskolan (Kookos): Aspnäsgatan 6

VÄS (Vässi), Teaterhögskolan: Fågelviksgatan 3
N-huset, Sibelius-Akademin: Nervandergatan 13
S (Musikhuset), Sibelius-Akademin: Tölöviksgatan 16 C
T-huset, Sibelius-Akademin: Tölögatan 28