Startsida Undervisning Tenter Studieperioder

Välj Undervisning -fliken och Doktorsstudier. Undervisningsutbudet för höstterminen blir synlig. Genom att välja undervisiningens rubrik får du fram seminareits innehållsbeskrivning. Välj länken som är given vid Tidpunkt så får du fram seminariets tids- och utrymmesinfo. Utrymmen kan ändras under läsårets gång så det lönar sig att checka informationen just före tidpunkten i fråga :)

Det lönar sig också att bekanta sig med följande studiehandböcker för doktorandutblidning i Konstuniversitet:

TeaK/Tutke doktorsstudier 2017-18

TaiY/gemensamma doktorandstudier, 2017-18

SibAs/DocMus-doktorandskola

SibA/MuTri-doktorandskola