Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Tästä oppaasta löydät Dramaturgian koulutusohjelman 3. vsk opetuksen lukuvuodelle 2018-19 alla olevan tutkintorakenteen mukaisesti.

HUOM! Opetus löytyy "Opetus" -välilehdeltä.

TeaKin ja TaiY:n yhteiset opinnot ja liikkuvuuskurssit löydät valikosta työkalut/opinto-oppaat.


Syyslukukauden ilmoittautumisaika on 2.5.‒24.8.2018
Kevätlukukauden ilmoittautumisaika on 1.‒30.11.2018

 

 3. vskDramaturgian koulutusohjelman MalliHOPS 2018-2019OP
T-XB100Yleisopinnot 22 op 
 Opiskelutaidot  4op 
T-XB103Opiskelutaidot (HOPS, oppimispäiväkirja, kurssitapaamiset)1
 Työelämätaidot  3 op 
T-XB104Työelämätaidot  (tuottamisen perusteet)1
T-XB105Työelämätaidot  (työelämään seminaari)2
 Vieras kieli 5 op                                          
X-TBK21 Englanti: kirjallinen taito, 3 op 
X-TBK22 Englanti: suullinen taito, 2 op 
 Toinen kotimainen kieli 3 op                                     
X-TBK01Toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi): kirjallinen taito, 2 op 
X-TBK02 Toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi): suullinen taito, 1 op 
T-DB100Dramaturgia ja kirjoittaminen 43 op 
T-DOB103Dramaturgia 3: Kompositio 5 op (toteutus 6 op)6
T-DB102Näytelmäkirjallisuuden tuntemus ja kirjallisuuden lajityypit (itsenäinen työ)5
T-DB114Dramaturgian teemaseminaari =  Leikki ja peli2
T-DB200Taiteelliset projektit 53 op 
T-XB209Kanditeatteri 20
T-DB202Itsenäinen projekti 3 op (-> 1 op Leikki ja Peli)2
T-DB300Taide nyky-yhteiskunnassa ja tradition tuntemus 18 op 
T-XB203Esittävien taiteiden historia 3: Syventäviä teemoja2
T-DOB108Näkökulmia nykyajatteluun 5 op (toteutus 3 op -> 1 op dramaturgia 3, 1 op Leikki)3
T-DB400Esittävän taiteen tuntemus 19 op 
T-OBM207Ohjaajantyön perusteet = toteutuu Ohjaustyöpaja-kurssina (Yana Ross)2
T-DB500Taiteilijaksi kasvaminen 9 op 
T-DB501Taiteellinen ja pedagoginen keskustelu omaopettajan kanssa1
T-DB502Dramaturgian koulutusohjelman seminaari1
T-DB503Fyysinen harjoittelu1
T-DB600Vapaavalintaiset opinnot 10 op 
 Lisää tähän vapaasti valitsemiasi kursseja esim. yhteisten opintojen tarjonnasta5
T-DB700Opinnäyte 
T-DB701Portfolio6
T-DB702Kypsyysnäyte0
 Yhteensä 180 op60
   
 Vaihtoehtoisia vapaavalintaisia opintoja, sovi osallistuminen HOPS-ohjaajan kanssa: 
T-OBM208Ohjaustyöpaja 2 (aihelähtöinen 2. periodi)2
T-OB102Ritualistinen teatteri ja esitystaide7
T-DB103Johdatus kirjoittamisen metodeihin 1
T-DM203Dramaturgian teemaseminaari =  Näytelmätehdas                                                                                                                                                                            7