Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Tästä oppaasta löydät Dramaturgian koulutusohjelman 1. vsk opetuksen lukuvuodelle 2018-19 alla olevan tutkintorakenteen mukaisesti.

HUOM! Opetus löytyy "Opetus" -välilehdeltä.

TeaKin ja TaiY:n yhteiset opinnot ja liikkuvuuskurssit löydät valikosta työkalut/opinto-oppaat.


Syyslukukauden ilmoittautumisaika on 2.5.‒24.8.2018
Kevätlukukauden ilmoittautumisaika on 1.‒30.11.2018

 1. vskDramaturgian koulutusohjelman MalliHOPS 2018-2019op
T-XB100Yleisopinnot 22 op 
 Opiskelutaidot  4op 
T-XB101Opiskelutaidot (Leirikoulu, HOPS, oppimispäiväkirja, kurssitapaamiset)2
 Vieras kieli 5 op                                          
X-TBK21 Englanti: kirjallinen taito, 2 op2
X-TBK22 Englanti: suullinen taito, 3 op3
 Toinen kotimainen kieli 3 op                                     
X-TBK01Toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi): kirjallinen taito, 2 op 
X-TBK01Toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi): suullinen taito, 1 op 
 Viestintätaidot 5 op 
T-XB106Viestintätaidot (suullinen, kirjallinen, tiedonhaku)3
T-DB100Dramaturgia ja kirjoittaminen 43 op 
T-XB204Johdatus dramaturgiaan2
T-DOB101Dramaturgia 1: Draama 5 op (totetus 4 op -> 1 op Leikki ja peli)4
T-DOB104Näytelmä- ja esitysanalyysi4
T-DB101Näytelmäkirjallisuuden tuntemus ja kirjallisuuden lajityypit1
T-DOB106Johdatus näyttämölle kirjoittamiseen2
T-DB103Johdatus kirjoittamisen metodeihin1
T-OB204Dramaturgian teemaseminaari = Tila esityksen lähtökohtana O1 kanssa, 2 op                                                                                                                                                                                            2
T-DB114Dramaturgian teemaseminaari =  Leikki ja peli2
T-DB200Taiteelliset projektit 53 op 
T-DB201Pienoisnäytelmä10
T-DB300Taide nyky-yhteiskunnassa ja tradition tuntemus 18 op 
T-XB201Esittävien taiteiden historia 1: Esittävät taiteet kulttuurihistoriallisessa kontekstissa 5
T-DB400Esittävän taiteen tuntemus 19 op 
T-OB202Ohjaajantyön perusteet = toteutuu Johdatus ohjaajantyöhön -kurssina6
T-NB101Johdatus näyttelijäntaiteeseen 8
T-DB500Taiteilijaksi kasvaminen 9 op 
T-DB501Taiteellinen ja pedagoginen keskustelu omaopettajan kanssa1
T-DB502Dramaturgian koulutusohjelman seminaari1
T-DB503Fyysinen harjoittelu1
 Yhteensä 180 op60