Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Tästä oppaasta löydät Ohjauksen koulutusohjelman 2. vsk opetuksen lukuvuodelle 2018-19 alla olevan tutkintorakenteen mukaisesti.

HUOM! Opetus löytyy "Opetus" -välilehdeltä.

TeaKin ja TaiY:n yhteiset opinnot ja liikkuvuuskurssit löydät valikosta työkalut/opinto-oppaat.


Syyslukukauden ilmoittautumisaika on 2.5.‒24.8.2018
Kevätlukukauden ilmoittautumisaika on 1.‒30.11.2018

 3. vskOhjauksen koulutusohjelman BA-opetus 2018-20193. vuosi
T-XB100Yleisopinnot 22 op 
 Opiskelutaidot  4op 
T-XB103Opiskelutaidot (HOPS, oppimispäiväkirja, kurssitapaamiset)1
 Työelämätaidot  3 op 
T-XB104Työelämätaidot  (tuottamisen perusteet)1
T-XB105Työelämätaidot  (työelämään seminaari)2
 Vieras kieli 5 op                                          
X-TBK21Englanti: kirjallinen taito, 3 op 
X-TBK22 Englanti: suullinen taito, 2 op 
 Toinen kotimainen kieli 3 op                                     
X-TBK01Toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi): kirjallinen taito, 2 op 
X-TBK01Toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi): suullinen taito, 1 op 
T-OB100Ohjauksen taiteelliset projektit 58 op 
T-OB102Ritualistinen teatteri ja esitystaide7
T-XB209Kanditeatteri 20
T-OB200Ohjauksen työpajat 34 op 
T-XB211 Valo ja ääni vastanäyttelijänä2
T-OBM207Ohjaustyöpaja 1 (tekstilähtöinen): Yana Ross2
T-OBM208Ohjaustyöpaja 2 (aihelähtöinen): Riko Saatsi2
T-OB300Ohjaajantaiteen seminaarit 7 op 
T-OBM302Seminaari 2  1
T-OB400Tradition tuntemus ja taide nyky-yhteiskunnassa 16 op 
T-XB203Esittävien taiteiden historia 3: Syventäviä teemoja2
T-DOB108Näkökulmia nykyajatteluun: psykoanalyysi ja taide 4 op (toteutus 3 op)3
T-OB500Dramaturgia ja kirjoittaminen 27 op 
T-DOB103Dramaturgia 3: Kompositio 5 op (toteutus 6 op)6
T-OB600Vapaavalintaiset opinnot 10 op 
 Lisää tähän vapaasti valitsemiasi kursseja esim. yhteisten opintojen tarjonnasta5
T-OB700Opinnäyte 6 op 
T-OB701Portfolio6
T-OB702Kypsyysnäyte0
 Yhteensä 180 op60
   
 Vapaavalintaiset opinnot mm. 
T-DB503Fyysinen harjoittelu1
T-DB114Leikki ja peli -iltapäivät2