Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Tästä oppaasta löydät Ohjauksen koulutusohjelman 1. vsk opetuksen lukuvuodelle 2018-19 alla olevan tutkintorakenteen mukaisesti.

HUOM! Opetus löytyy "Opetus" -välilehdeltä.

TeaKin ja TaiY:n yhteiset opinnot ja liikkuvuuskurssit löydät valikosta työkalut/opinto-oppaat.


Syyslukukauden ilmoittautumisaika on 2.5.‒24.8.2018
Kevätlukukauden ilmoittautumisaika on 1.‒30.11.2018

 1. vskOhjauksen koulutusohjelman BA-opetus 2018-20191. vuosi
T-XB100Yleisopinnot 22 op 
 Opiskelutaidot  4op 
T-XB101Opiskelutaidot (Leirikoulu, HOPS, oppimispäiväkirja, kurssitapaamiset yms.)2
 Toinen kotimainen kieli 3 op                                     
T-OB208Toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi): kirjallinen taito, 2 op2
T-OB208Toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi): suullinen taito, 1 op1
 Viestintätaidot 5 op 
T-XB106Viestintätaidot (suullinen, kirjallinen, tiedonhaku)3
T-OB100Ohjauksen taiteelliset projektit 58 op 
T-OB101Etydi4
T-XB205Pienoisnäytelmä7
T-OB200Ohjauksen työpajat 34 op 
T-NB101Johdatus näyttelijäntaiteeseen8
T-OB202Johdatus ohjaajantyöhön6
T-OB204Tila esityksen lähtökohtana2
T-OB300Ohjaajantaiteen seminaarit 7 op 
T-OBM301Seminaari 1 2
T-OBM302Seminaari 2  1
T-OB400Tradition tuntemus ja taide nyky-yhteiskunnassa 16 op 
T-XB201Esittävien taiteiden historia 1: Esittävät taiteet kulttuurihistoriallisessa kontekstissa 5
T-OB500Dramaturgia ja kirjoittaminen 27 op 
T-XB204Johdatus dramaturgiaan2
T-DOB106Johdatus näyttämölle kirjoittamiseen2
T-OB501Johdatus näytelmän sovittamiseen 2 op (toteutus 3 op)3
T-DOB104Näytelmä- ja esitysanalyysi4
T-DOB101Dramaturgia 1: Draama 5 op (toteutus 4 op)4
T-OB600Vapaavalintaiset opinnot 10 op 
 Lisää tähän vapaasti valitsemiasi kursseja esim. yhteisten opintojen tarjonnasta2
 Yhteensä 180 op60
   
 Vapaavalintaiset opinnot mm. 
T-DB503Fyysinen harjoittelu1
T-DB114Leikki ja peli -iltapäivät2