Guidens SAMA studiehelhet i ljudkonst, 2019-20 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studieperioder

Sök kurser genom att klicka på fliken "Undervisning". OBS! Sidan laddar långsamt!


SAMA (Sound Art & Sonic Arts) är en av Konstuniversitetets gemensamma biämnen, som strävar efter att undersöka ljud som en mångfacetterad form av nutidskonsten. SAMA planeras gemensamt av Sibelius-akademins musikteknologi, Teaterhögskolans magistersprogram i ljud och Bildkonstakademins utbildningsområde i tid- och rumsbaserade konstformer. SAMA strävar efter att ge en tvärkonstnärlig syn på ljudkonst och att främja Konstuniversitetets inre mobilitet.

Anmälan till SAMAs undervisning börjar 15.5.2019 (höstterminens undervisning) och 1.11.2019 (vårterminens undervisning)

Anmälan till kurserna avslutas i WebOodi en vecka före kursstart.

Struktur, kursbeskrivningar och tidtabeller i Konstuniversitetets nya studieguide.


Tilläggsinformation:

planerare Johanna Wahlström, tel. 0408219029, johanna.wahlstrom@uniarts.fi