Guidens TeaK/ Näyttelijäntaide BA 3 vsk, 2019-20 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studieperioder