Guidens TaiY / Språkundervisning, 2018-19 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studieperioder

SÖK KURSER UNDER FLIKEN UNDERVISNING

 

OBS! SIDAN LADDAR LÅNGSAMT.

Du får kursutbudet att synas genom att klicka plustecknena bredvid rubrikerna.

 

På denna sida ser du en lista över de kurser för inhemska studerande, vars skolbildningsspråk är svenska. Byt språkversion för att se kurser för finskspråkiga studerande (inhemsk skolbildning) eller studerande med utländsk skolbildning.

 

Gemensamma språkkurser (alla Konstuniversitetets studerande):

X-K20Englannin kielen valmentava opintojakso3 spvalbar
X-K21Email English1 spvalbar
X-K22Duostudier1 spvalbar
X-K28Tyska för utbytesstuderande2 spvalbar
X-K10Finska, andra inhemska språket3 spobligatorisk

 

Kurser för Bildkonstakademins studerande:

K-Ku-11Främmande språket, engelska, skriftlig färdighet2 spobligatorisk
K-Ku-22Främmande språket, engelska, muntlig färdighet3 spobligatorisk
X-K10Andra inhemska språket, Finska3 spobligatorisk
K-KsMuntlig och skriftlig kommunikation2 spobligatorisk

 

Kurser för Teaterhögskolans studerande:

X-TBK21Engelska, skriftlig färdiget2 spobligatorisk
X-TBK22Engelska, muntlig färdighet3 spobligatorisk
X-TBK01Andra inhemska språket, Finska3 spobligatorisk

Obs! Teaterhögskolans kommunikationsstudier publiceras senare

 

Kurser för Sibelius-Akademins studerande:

X-yk14Engelska 1 (English for Music Studies)3 spobligatorisk
X-yk15Engelska 2 (English for Music Studies)2 spobligatorisk
X-K10Finska, andra inhemska språket3 spobligatorisk
X-K18aSkriftlig kommunikation 11 spobligatorisk i nya examensfordringarna
X-K18bSkriftlig kommunikation 21 spobligatorisk i nya examensfordringarna
X-K23Italienska språket 14 spobligatorisk för studerande i sång
X-K24Italienska språket 25 spobligatorisk för studerande i sång
X-K25Tyska språket 14 spobligatorisk för studerande i sång
X-K26Tyska språket 25 spobligatorisk för studerande i sång