Guidens Konstuni/gemensamma doktoranstudier, 2018-19 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studieperioder

Konstuniversitetets gemensamma doktorandstudier är öppna för alla doktorander. De baserar sig på dialogiska undervisningsmetoder och diskussioner mellan olika områden. Studierna fokuserar på följande tre teman:

I Tvärkonstnärlighet: I studierna granskas forskningsfrågor och -fenomen som finns mellan olika ämnesområden eller konstarter. Studierna ger färdigheter att planera och genomföra forskningsbaserade samarbetsprojekt.

II Konstens och forskningens etik: I studierna granskas centrala frågor kring konstens och forskningens etik samt vetenskaplig öppenhet. Studierna ger färdigheter att reflektera över forskningens och konstens etiska frågor i den studerandes egen konstnärliga och vetenskapliga verksamhet.

III Kommunikations- och arbetslivsfärdigheter: Studierna utvecklar den studerandes skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter. Studierna ger färdigheter att arbeta i olika akademiska och samhälleliga kontexter samt i arbetslivet.

Undervisningen i gemensamma doktorandstudier ordnas under veckorna 2 och 26. Undervisning kan ordnas även under en annan tidsperiod.

Den gemensamma undervisningen ingår i examensfordringarna på det sätt som doktorandskolorna och doktorandprogrammen bestämmer.

OBS! Doktoranderna kan fr.o.m. denna höst delta i Konstunis IT-utbildning riktad till personalen. Det erbjuds bl.a. kurser i Word, Excel, PowerPoint och Photoshop. Bekanta dig med det digra utbudet i Artsis kurskalender för våren 2019 (tyvärr endast på finska. Kräver Artsi-inloggning). Ange att du är doktorand då du anmäler dig.