Startsida Undervisning Tenter Studieperioder

I den här guiden finns den undervisning det svenska utbildningsprogrammet i skådespelarkonst erbjuder läsåret 2018-2019 på kandidatnivå. Studierna i den här handboken är avsedda för den första årskursens studerande och baserar sig på examensfordringarna.

OBS! Undervisningen finns under ”Undervisning”-fliken.

Vårens utbud presenteras senast 1.11.2018!

Gemensamma studier och mobilitetskurser vid Teaterhögskolan och Konstuniversitetet hittar du bland Studiehandböckerna.

Anmälningstiden för höstens kurser är 1.8‒31.8.2018
Anmälningstiden för vårens kurser är 1‒30.11.2018

 

Strukturen för examensfordringarna:

 

ALLMÄNNA STUDIER

10

9

3

T-XB101-3

Studiekunskap

2

1

1

T-XB104-5

Arbetslivskunskap

 

1

2

X-TBK21-22

Främmande språk

5

  

X-TBK11-12

Andra inhemska språket

 

3

 

T-XB106-7

Kommunikationsfärdigheter

3

2

 

T-XB108

Introduktion i föreställningens dramaturgi och komposition 

2

 

T-SBA00 

MÄNNISKAN SOM SKÅDESPELARE 1

20

  

T-SBA01

Grunder

6

  

T-SBA02

Etyder

7

 

 

T-SBA03

Realism

7

  

T-SBB00

MÄNNISKAN SOM SKÅDESPELARE 2

 

10

12

T-SBB01

Stilarter 

 

10

  

T-SBB02

Nordiskt samarbete

 

 

5

T-SBB03

Nutidsteater  

5

T-SBB04

Uppföljning av stilarter

  

2

T-SBC00

SKÅDESPELAREN SOM   MÄNNISKA

33  7

T-SBC01, T-SBC02, T-SBC03

Eget arbete

125

T-SBC04, T-SBC05, T-SBC06

Konst, etik och filosofi

2

1

2

T-SBD00 

SKÅDESPELAREN I  TAL, SÅNG OCH RÖRELSE191615

T-SBD01, T-SBD02, T-SBD03 

Röst, tal och text  65  
T-SBD04, T-SBD05, T-SBD06Sång och musik322

T-SBD07, T-SBD08, T-SBD09

Rörelse 

10

9

8
T-SBE00 SKÅDESPELAREN I  TEORI OCH SKRIFT664

T-SBE01, T-SBE02, T-SBE03

Kreativt skrivande22  1
T-SBE04, T-SBE05,  T-SBE06Teaterhistoria333

T-SBE07, T-SBE08

Dramalitteratur11   
T-SBF00 SKÅDESPELAREN I  ÖVRIGA MEDIER  5  

T-SBF01

Radio  2  

T-SBF02

Film

  3
T-SBG00 SKÅDESPELAREN PÅ SCENEN 9  7
T-SBG01Musikteater  7
T-SBG02Samarbetsprojekt 9 
T-SBV00 VALBARA   STUDIER 271

T-SBV01

VALBARA STUDIER 

2  7  1

T-SBL00

LÄRDOMSPROV   6

T-SBL01

Lärdomsprov

  6
T-SBL02Mognadsprov   
 
TOTALT

  60 
 

  60 
 

  60