Startsida Undervisning Tenter Studieperioder

I den här guiden finns den undervisning det svenska utbildningsprogrammet i skådespelarkonst erbjuder läsåret 2017-2018 på magisternivå. Studierna är avsedda för den andra årets magisterstuderande och baserar sig på examensfordringarna.

OBS! Undervisningen finns under ”Undervisning”-fliken.

Vårens utbud presenteras senast 31.10.2017!

Gemensamma studier och mobilitetskurser vid Teaterhögskolan och Konstuniversitetet hittar du bland Studiehandböckerna.

Anmälningstiden för höstens kurser är 17.5‒25.8.2017 
Anmälningstiden för vårens kurser är 1‒30.11.2017

Strukturen för examensfordringarna

 


  S4 

 S5 

T-SMY00 

  SKÅDESPELAREN I YRKET

30

 

T-SMY01

Skådespelarens praktik 24-28 spT-SMY02

Skådespelaren och publiken 1-3 sp 

 

 

T-SMY03

Teatern som arbetsplats 1-5 spT-SMV00 

VALBARA STUDIER

24 - 32


T-SMV01

Valbara studier 14-32 sp 

 


T-SMV10

Skådespelaren som gränsöverskridare 0-20 sp

 

 

T-SMÄ00 

FÖRDJUPADE ÄMNESSTUDIER  

9

11

T-SMÄ01

Skådespelaren i rörelse / i tal / i sång

5

5

T-SMÄ10

Specialkurser

4

6

T-SMR00 

REFERENSSTUDIER

2

4

T-SMR01-02 

Seminarium och handledning

1

2

T-SMR03-04

Studiekunskap

1

1

T-SMR05

Skådespelaren i arbetslivet


1

T-SML00 

LÄRDOMSPROV

32 - 40


T-SMR01

Lärdomsprov   32-40 sp 

 

 


TOTALT

60

60