Oppaan Kuvataideakatemian opetus, lukuvuosi 2018-2019, 2018-19 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Tästä oppaasta löydät Kuvataideakatemian kandidaatin- ja maisterintutkintojen rakenteen sekä opetuksen lukuvuodelle 2018-2019. HUOM! Opetus löytyy "Opetus" -välilehdeltä.

Muiden akatemioiden tarjoamaa, Kuvataideakatemian opiskelijoille avoinna olevaa opetusta löydät "Liikkuvuusopinnot" -oppaasta.

Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen rakenne:

 Kuvataiteen kandidaatin tutkinto 210 op                Kuvataiteen maisterin tutkinto 120 op  
       
K-P100Perusopinnot 27 op K-S3000Syventävät opinnot120 op
K-P110Orientoivat opinnot 2 op K-S310 Kuvataiteen maisterin taiteellisen työn seminaari2 op
K-P120Johdatus itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn ja opetusalueisiin25 op K-S320Kuvataiteen maisterin taideopinnot50 op
 K-P121o   Johdatus piirustukseen ja havaintoon(3 op) K-S321o    Taideopinnot, kuvanveisto(0-50 op)
 K-P122o   Johdatus kuvanveistoon(3 op) K-S322o    Taideopinnot, maalaustaide(0-50 op)
 K-P123o   Johdatus maalaustaiteeseen(3 op) K-S323o    Taideopinnot, taidegrafiikka(0-50 op)
 K-P124o   Johdatus taidegrafiikkaan(3 op) K-S324o    Taideopinnot, tila-aikataiteet(0-50 op)
 K-P125o   Johdatus tila-aikataiteisiin(3 op) K-S325o    Taideopinnot, piirustus ja havainto(0-50 op)
 K-P126o   Johdatus itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn(8 op) K-S326o   Taideopinnot, itsenäinen taiteellinen työskentely(0-50 op)
 K-P127o    Johdatus taiteellisen työn dokumentointiin(2 op) K-S327o   Valinnaiset teoriaopinnot(0-50 op)
    K-S328o    Valinnaiset taideopinnot(0-50 op)
K-A200Aineopinnot 173 op  K-S329o    Muut valinnaiset opinnot(0-10 op)
K-A210Kuvataiteen kandidaatin taiteellisen työn seminaarit 12 op  K-AS29Ho    Työharjoittelu(0-5 op)
K-A220Kuvataiteen kandidaatin taideopinnot118 op    
 K-A221o    Taideopinnot, kuvanveisto(0-118 op) K-S330Kuvataiteen maisterin teoriaopinnot19 op
 K-A222o    Taideopinnot, maalaustaide(0-118 op) K-S332o    Nykytaiteen historian ja teorian syventävä jakso(5 op)
 K-A223o    Taideopinnot, taidegrafiikka(0-118 op) K-S333o    Taiteilijana yhteiskunnassa(2 op)
 K-A224o    Taideopinnot, tila-aikataiteet(0-118 op) K-S334o   Taiteen esittämiskäytännöt, syventävä jakso(4 op)
 K-A225o    Taideopinnot, piirustus ja havainto(0-98 op) K-S335o   Taidefilosofian syventävä jakso(3 op)
 K-A226o   Taideopinnot, itsenäinen taiteellinen työskentely(0-98 op) K-S336o   Kuvataiteen maisterin temaattiset teoriaopinnot(5 op)
 K-A227o    Valinnaiset teoriaopinnot(0-98 op)    
 K-A228o    Valinnaiset taideopinnot(0-98 op) K-S340Kuvataiteen maisterin opinnäyteseminaarit9 op
 K-A229o    Muut valinnaiset opinnot(0-10 op) K-S341o    Opinnäytteen taiteellisen työn seminaari (4 op)
 K-AS29Ho   Työharjoittelu(0-5 op) K-S342o   Opetusalueiden yhteinen maisteriseminaari(2 op)
    K-S343o   Kuvataiteen maisterin kirjoitusseminaari(3 op)
K-A230Kuvataiteen kandidaatin teoriaopinnot 31 op     
 K-A231o    Taidehistorian perusteet (10 op) K-S350Kuvataiteen maisterin opinnäyte40 op
 K-A232o    Nykytaiteen historian ja teorian perusteet (5 op) K-S351Kuvataiteen maisterin kypsyysnäyte0 op
 K-A233o    Työelämävalmiudet (2 op)    
 K-A234o    Taiteen esittämiskäytännöt, perusteet (2 op)    
 K-A235o    Taidefilosofian perusteet (2 op)    
 K-A236o   Kuvataiteen kandidaatin temaattiset teoriaopinnot  (10 op)    
       
K-A240Kuvataiteen kandidaatin opinnäyteseminaari2 op    
K-A250Kuvataiteen kandidaatin opinnäyte10 op    
K-K-10Kieli- ja viestintäopinnot (koulusivistyskieli Suomi/ruotsi)10 op    
 Toinen kotimainen kieli3 op    
 - suullinen taito(2 op)    
 - kirjallinen taito (1 op)    
 Vieras kieli5 op    
 - suullinen taito(3 op)    
 - kirjallinen taito (2 op)    
 K-KsSuullinen ja kirjallinen viestintä 2 op    
 Kuvataiteen kandidaatin kypsyysnäyte0 op    
       
K-K-20Kieli- ja viestintäopinnot (koulusivistyskieli muu kuin Suomi/ruotsi)10 op     
K-KsvSuomi vieraana kielenä4 op     
 Vieras kieli5 op     
 - suullinen taito(3 op)    
 - kirjallinen taito (2 op)    
K-KaeAkateemisen kirjoittamisen perusteet englanniksi1 op     
 Kuvataiteen kandidaatin kypsyysnäyte0 op