Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Löydät opetuksen välilehdeltä Opetus

 

T-TT100

TANSSIJAN TEEMAOPINNOT JA TAITEELLISET PROJEKTIT,

39 op

 

  T-TT101a

Liiketyöskentely ja somaattiset menetelmät 1, 16 op

16

 

T-TT102

Tanssijantyö 1, soolotyöskentelyn praktiikat, 10 op

10

 

T-TT103

Tanssijantyö 2, tanssijantyön metodeja, 11 op

11

 

T-TT105a

Ääni-ilmaisu 1, 2 op

2

 

T-TT200

VIITEKEHYSOPINNOT,  15 op

 

 

T-TT201a

Opintoihin orientoituminen 1, 1 op

1

 

T-TT202a

Nykyesitys ja esityksen teoria 1, 2 op

2

 

T-TT203a

Liikkeen filosofia, taidefilosofia 1, 1 op

1

 

T-TT204

Tanssijantaiteen historia ja teoria, 7 op

7

 

T-TT205a

Tanssitaiteen seminaari 1, 2 op

2

 

T-TT206

Taiteen toimintakenttä ja tuottamisen perusteet, 2 op

2

 

T-TT300 

YKSILÖLLISET OPINNOT, 6 op

6

 

 

YHTEENSÄ

60