Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Löydät opetuksen välilehdeltä Opetus

 

Opetustarjonta 2017–2018

 

II

T-TXB000 Yleisopinnot, 9 op

 

T-XB102T Opiskelutaidot, 1 op

1

T-XB104 Työelämätaidot, 1 op

1

yk3-9122 / X-K10 Toinen kotimainen kieli, 3 op

3

T-XB107 Viestintätaidot, 2 op

2

T-XB108 Johdatus esityksen dramaturgiaan ja kompositioon, 2 op

2

T-TA100 Tanssijan tekniikat ja somaattiset menetelmät, 22 op

 

T-TA101b Tanssi ja liiketekniikat 2, 18 op

18

T-TA102b Somaattiset menetelmät 2, 3 op

3

T-TA103b Ääni-ilmaisu, 1 op

1

T-TA200 Työpajat ja taiteelliset projektit, 17 op

 

T-TA201b Improvisaatio ja kompositio 2, 3 op

3

T-TA203 Improdemo, 2 op

2

  T-TA208 Projekti 2, 8 op

8

  T-TA209 Projekti 3, 4 op

4

T-TA300 Viitekehysopinnot, 6 op

 

T-TA301b Taiteen historia ja teoria, johdatus taiteen filosofiaan 2, 2 op

2

T-TA302b Tanssitaiteen historia ja teosanalyysi 2, 4 op

4

T-TA400 Yksilölliset opinnot, 6 op

 

T-TA401 Vapaavalintaiset, 10 op

4

T-TA402a-g Vaihtoehtoiset aineopinnot 1-7, 2 op

2

yhteensä opintopisteitä

60