Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Tästä oppaasta löydät Dramaturgian koulutusohjelman 3. vsk opetuksen lukuvuodelle 2017-18 alla olevan tutkintorakenteen mukaisesti.


HUOM! Opetus löytyy "Opetus" -välilehdeltä.

TeaKin ja TaiY:n yhteiset opinnot ja liikkuvuuskurssit löydät valikosta opintotarjonta/työkalut/opinto-oppaat.


Syyslukukauden ilmoittautumisaika on 17.5.‒25.8.2017
Kevätlukukauden ilmoittautumisaika on 1.‒30.11.2017BA 3. vsk 
Dramaturgian koulutusohjelman opetusohjelma 2017-2018 (malli-HOPS)

T-XB100Yleisopinnot 22 op3
 Opiskelutaidot  4op
T-XB103Opiskelutaidot (HOPS, oppimispäiväkirja, kurssitapaamiset)1
 Työelämätaidot  3 op 
T-XB105Työelämätaidot
2
 Vieras kieli 5 op                                         
X-TBK21Englanti: kirjallinen taito, 3 op
X-TBK22 Englanti: suullinen taito, 2 op
 Toinen kotimainen kieli 3 op        

X-TBK01Toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi): kirjallinen taito, 2 op
X-TBK02Toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi): suullinen taito, 1 op
T-DB100Dramaturgia ja kirjoittaminen 43 op13
T-DOB103Dramaturgia 3: Kompositio 5 op (toteutus 6 op)
6
T-DB102Näytelmäkirjallisuuden tuntemus ja kirjallisuuden lajityypit (itsenäinen työ)5
T-DB110Dramaturgian teemaseminaari =  Näkökulmia adaptaatioon2
T-DB200Taiteelliset projektit 53 op22
T-XB209Kanditeatteri
20
T-DB202Itsenäinen projekti 3 op (1 op adpataatioon)2
T-DB300Taide nyky-yhteiskunnassa ja tradition tuntemus 18 op5
 T-XB203Esittävien taiteiden historia 3: Syventäviä teemoja2
T-DOB108Näkökulmia nykyajatteluun 5 op (1 op dramaturgia 3, 1 op adaptaatio)3
T-DB400Esittävän taiteen tuntemus 19 op3
T-OBM207Ohjaajantyön perusteet = toteutuu Ohjaustyöpaja-kurssina2
T-DB500Taiteilijaksi kasvaminen 9 op3
T-DB501Taiteellinen ja pedagoginen keskustelu omaopettajan kanssa1
T-DB502Dramaturgian koulutusohjelman seminaari1
T-DB503Fyysinen harjoittelu1
T-DB600Vapaavalintaiset opinnot 10 op6
 Lisää tähän vapaasti valitsemiasi kursseja esim. yhteisten opintojen tarjonnasta6
T-DB700Opinnäyte6
T-DB701Portfolio6
T-DB702Kypsyysnäyte0
 Yhteensä 180 op60
   
 Vaihtoehtoisia vapaavalintaisia opintoja, sovi osallistuminen HOPS-ohjaajan kanssa 
T-OBM208Ohjaustyöpaja 2 (aihelähtöinen syksyllä)2
T-OB102Ritualistinen teatteri ja esitystaide7
T-DB103Johdatus kirjoittamisen metodeihin1
T-OBM209Musiikki ja laulu (kevät)1
T-DB109Dramaturgian teemaseminaari =  Adapataatio-näyttämöprojekti    
5-10