Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Tästä oppaasta löydät Dramaturgian koulutusohjelman 2. vsk opetuksen lukuvuodelle 2017-18 alla olevan tutkintorakenteen mukaisesti.


HUOM! Opetus löytyy "Opetus" -välilehdeltä.

TeaKin ja TaiY:n yhteiset opinnot ja liikkuvuuskurssit löydät valikosta opintotarjonta/työkalut/opinto-oppaat.Syyslukukauden ilmoittautumisaika on 17.5.‒25.8.2017
Kevätlukukauden ilmoittautumisaika on 1.‒30.11.2017


BA 2. vsk 
Dramaturgian koulutusohjelman opetusohjelma 2017-2018 (malli-HOPS)

T-XB100Yleisopinnot 22 op9
 Opiskelutaidot  4op
T-XB102Opiskelutaidot (HOPS, oppimispäiväkirja, kurssitapaamiset)1
 Työelämätaidot  3 op
T-XB104Työelämätaidot
1
 Vieras kieli 5 op                                         
X-TBK21Englanti: kirjallinen taito, 3 op
X-TBK22 Englanti: suullinen taito, 2 op
 Toinen kotimainen kieli 3 op        

X-TBK01Toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi): kirjallinen taito, 2 op2
X-TBK02Toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi): suullinen taito, 1 op1
 Viestintätaidot 5 op
T-XB107Viestintätaidot (suullinen, kirjallinen)2
 Johdatus esityksen dramaturgiaan ja kompositioon 2 op
 Johdatus esityksen dramaturgiaan ja kompositioon
2
T-DB100Dramaturgia ja kirjoittaminen 43 op17
T-DOB102Dramaturgia 2: Konteksti5
T-DOB105Näytelmä- ja esitysanalyysi2
T-DB103Johdatus kirjoittamisen metodeihin1
T-DB109Dramaturgian teemaseminaari =  Adapataatio-näyttämöprojekti      
7
T-DB110Dramaturgian teemaseminaari =  Näkökulmia adaptaatioon2
T-DB200Taiteelliset projektit 53 op19
T-XB216Taiteellinen ennakkosuunnittelu5
T-XB206Devising5
T-XB207Esitys prosessina9
 Kanditeatterin perustaminen 1 op siirtyy 3. vsk syksyyn ->  2. vsk (1 op adaptaatio) 
T-DB300Taide nyky-yhteiskunnassa ja tradition tuntemus 18 op5
 T-XB202Esittävien taiteiden historia 2: Suomen teatteritaide 2
T-XB210Taide ja filosofia 4 op (1 op adaptaatioon)3
T-DB400Esittävän taiteen tuntemus 19 op3
T-DOB107Johdatus koreografiaan3
T-DB500Taiteilijaksi kasvaminen 9 op3
T-DB501Taiteellinen ja pedagoginen keskustelu omaopettajan kanssa1
T-DB502Dramaturgian koulutusohjelman seminaari1
T-DB503Fyysinen harjoittelu1
T-DB600Vapaavalintaiset opinnot 10 op4
 Lisää tähän vapaasti valitsemiasi kursseja esim. yhteisten opintojen tarjonnasta4
 Yhteensä 180 op60
   
 Vaihtoehtoisia vapaavalintaisia opintoja, sovi osallistuminen HOPS-ohjaajan kanssa 
T-OBM208Ohjaustyöpaja 2 (aihelähtöinen syksyllä)2