Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Tästä oppaasta löydät Dramaturgian koulutusohjelman 1. vsk opetuksen lukuvuodelle 2017-18 alla olevan tutkintorakenteen mukaisesti.


HUOM! Opetus löytyy "Opetus" -välilehdeltä.

TeaKin ja TaiY:n yhteiset opinnot ja liikkuvuuskurssit löydät valikosta opintotarjonta/työkalut/opinto-oppaat.


Syyslukukauden ilmoittautumisaika on 17.5.‒25.8.2017
Kevätlukukauden ilmoittautumisaika on 1.‒30.11.2017BA 1 vsk.
Dramaturgian koulutusohjelman opetusohjelma 2017-2018 (malli-HOPS)

T-XB100Yleisopinnot 22 op10
 Opiskelutaidot  4op
T-XB101Opiskelutaidot (Leirikoulu, HOPS, oppimispäiväkirja, kurssitapaamiset)2
 Vieras kieli 5 op                                         
X-TBK21Englanti: kirjallinen taito, 3 op3
X-TBK22 Englanti: suullinen taito, 2 op2
 Viestintätaidot 5 op
T-XB106Viestintätaidot (suullinen, kirjallinen, tiedonhaku)3
T-DB100Dramaturgia ja kirjoittaminen 43 op18
T-XB204Johdatus dramaturgiaan2
T-DOB101Dramaturgia 1: Draama 5 op (1 op adaptaatioon)4
T-DOB104Näytelmä- ja esitysanalyysi4
T-DB101Näytelmäkirjallisuuden tuntemus ja kirjallisuuden lajityypit1
T-DOB106Johdatus näyttämölle kirjoittamiseen2
T-DB103Johdatus kirjoittamisen metodeihin1
T-OB204Dramaturgian teemaseminaari = Tila esityksen lähtökohtana O1 kanssa, 2 op         
 2
T-DB110Dramaturgian teemaseminaari =  Näkökulmia adaptaatioon2
T-DB200Taiteelliset projektit 53 op10
T-DB201Pienoisnäytelmä10
T-DB300Taide nyky-yhteiskunnassa ja tradition tuntemus 18 op5
 T-XB201Esittävien taiteiden historia 1: Esittävät taiteet kulttuurihistoriallisessa kontekstissa 
5
T-DB400Esittävän taiteen tuntemus 19 op14
T-OB202Ohjaajantyön perusteet = toteutuu Johdatus ohjaajantyöhön -kurssina6
T-NB101Johdatus näyttelijäntaiteeseen8
T-DB500Taiteilijaksi kasvaminen 9 op3
T-DB501Taiteellinen ja pedagoginen keskustelu omaopettajan kanssa1
T-DB502Dramaturgian koulutusohjelman seminaari1
T-DB503Fyysinen harjoittelu1
 Yhteensä 180 op60