Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Tästä oppaasta löydät Ohjauksen koulutusohjelman 3. vsk opetuksen lukuvuodelle 2017-18 alla olevan tutkintorakenteen mukaisesti.

HUOM! Opetus löytyy "Opetus" -välilehdeltä.

TeaKin ja TaiY:n yhteiset opinnot ja liikkuvuuskurssit löydät valikosta opintotarjonta/työkalut/opinto-oppaat.


Syyslukukauden ilmoittautumisaika on 17.5.‒25.8.2017
Kevätlukukauden ilmoittautumisaika on 1.‒30.11.2017

 

BA 3. vsk
Ohjauksen koulutusohjelman opetusohjelma 2017-2018 (malli-HOPS)3. vuosi
T-XB100Yleisopinnot 22 op3
 Opiskelutaidot  4op1
T-XB103Opiskelutaidot (HOPS, oppimispäiväkirja, kurssitapaamiset)1
 Työelämätaidot  3 op2
T-XB105Työelämätaidot  2
 Vieras kieli 5 op                                          
X-TBK21Englanti: kirjallinen taito, 3 op
X-TBK22 Englanti: suullinen taito, 2 op
 Toinen kotimainen kieli 3 op                                     
X-TBK01Toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi): kirjallinen taito, 2 op
X-TBK02 Toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi): suullinen taito, 1 op
T-OB100Ohjauksen taiteelliset projektit 58 op27
T-OB102Ritualistinen teatteri ja esitystaide7
T-XB209Kanditeatteri 20
T-OB200Ohjauksen työpajat 34 op6
T-XB211 Valo ja ääni vastanäyttelijänä2
T-OBM207Ohjaustyöpaja 1 (tekstilähtöinen, keväällä)2
T-OBM208Ohjaustyöpaja 2 (aihelähtöinen, syksyllä)2
T-OB300Ohjaajantaiteen seminaarit 7 op1
T-OBM302Seminaari 2  1
T-OB400Tradition tuntemus ja taide nyky-yhteiskunnassa 16 op5
T-XB203Esittävien taiteiden historia 3: Syventäviä teemoja2
T-DOB108Näkökulmia nykyajatteluun 4 op (toteutus 3 op)3
T-OB500Dramaturgia ja kirjoittaminen 27 op6
T-DOB103Dramaturgia 3: Kompositio 5 op (toteutus 6 op)6
T-OB600Vapaavalintaiset opinnot 10 op6

Lisää tähän vapaasti valitsemiasi kursseja esim. yhteisten opintojen tarjonnasta6
T-OB700Opinnäyte 6 op6
T-OB701Portfolio6
T-OB702Kypsyysnäyte0
 Yhteensä 180 op60 Vapaavalintaiset opinnot  
T-OBM209kMusiikki ja laulu (kevät)1
T-DB503Fyysinen harjoittelu1