Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Tästä oppaasta löydät Ohjauksen koulutusohjelman 2. vsk opetuksen lukuvuodelle 2017-18 alla olevan tutkintorakenteen mukaisesti.

HUOM! Opetus löytyy "Opetus" -välilehdeltä.

TeaKin ja TaiY:n yhteiset opinnot ja liikkuvuuskurssit löydät kohdasta opintotarjonta/työkalut/opinto-oppaat.


Syyslukukauden ilmoittautumisaika on 17.5.‒25.8.2017
Kevätlukukauden ilmoittautumisaika on 1.‒30.11.2017

 

BA 2. vsk
Ohjauksen koulutusohjelman opetusohjelma 2017-2018 (malli-HOPS)2. vuosi
T-XB100Yleisopinnot 22 op9
 Opiskelutaidot  4op1
T-XB102Opiskelutaidot (HOPS, oppimispäiväkirja, kurssitapaamiset)1
 Työelämätaidot  3 op1
T-XB104Työelämätaidot  1
 Vieras kieli 5 op                                          
X-TBK21Englanti: kirjallinen taito, 3 op
X-TBK22 Englanti: suullinen taito, 2 op
 Toinen kotimainen kieli 3 op                                    3
X-TBK01Toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi): kirjallinen taito, 2 op2
X-TBK02 Toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi): suullinen taito, 1 op1
 Viestintätaidot 5 op2
T-XB107Viestintätaidot (suullinen, kirjallinen)2
 Johdatus esityksen dramaturgiaan ja kompositioon 2 op2
T-XB108Johdatus esityksen dramaturgiaan ja kompositioon2
T-OB100Ohjauksen taiteelliset projektit 58 op15
T-XB206Devising5
T-XB207Esitys prosessina9
T-OB207Kanditeatterin perustaminen siirtyy. 3. vsk syksyyn-> 2. vsk tilalla Huonon ohjaamisen työpaja1
T-OB200Ohjauksen työpajat 34 op20
T-DOB107Johdatus koreografiaan 3
T-XB216Taiteellinen ennakkosuunnittelu5
T-OB206Ohjauksen erityisalueet: Objektiteatteri7
T-OBM210Rakennetyöpaja3
T-OBM208Ohjaustyöpaja 2 (aihelähtöinen, syksyllä)2
T-OB300Ohjaajantaiteen seminaarit 7 op3
T-OBM301Seminaari 1 2
T-OBM302Seminaari 2  1
T-OB400Tradition tuntemus ja taide nyky-yhteiskunnassa 16 op5
T-XB202Esittävien taiteiden historia 2: Suomen teatteritaide2
T-XB210Taide ja filosofia3
T-OB500Dramaturgia ja kirjoittaminen 27 op4
T-DOB105Näytelmä- ja esitysanalyysi2
T-DOB102Dramaturgia 2: Konteksti2
T-OB600Vapaavalintaiset opinnot 10 op4

Lisää tähän vapaasti valitsemiasi kursseja esim. yhteisten opintojen tarjonnasta4
 Yhteensä 180 op60 Vapaavalintaiset opinnot  
T-DB503Fyysinen harjoittelu1