Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Tästä oppaasta löydät Ohjauksen koulutusohjelman 1. vsk opetuksen lukuvuodelle 2017-18 alla olevan tutkintorakenteen mukaisesti.

HUOM! Opetus löytyy "Opetus" -välilehdeltä.

TeaKin ja TaiY:n yhteiset opinnot ja liikkuvuuskurssit löydät valikosta opintotarjonta/työkalut/opinto-oppaat.


Syyslukukauden ilmoittautumisaika on 17.5.‒25.8.2017
Kevätlukukauden ilmoittautumisaika on 1.‒30.11.2017

BA 1. vskOhjauksen koulutusohjelman opetusohjelma 2017-2018 (malli-HOPS)

T-XB100Yleisopinnot 22 op10
 Opiskelutaidot  4op2
T-XB101Opiskelutaidot (Leirikoulu, HOPS, oppimispäiväkirja, kurssitapaamiset)2
 Vieras kieli 5 op                                         5
X-TBK21Englanti: kirjallinen taito, 3 op3
X-TBK22 Englanti: suullinen taito, 2 op2
 Viestintätaidot 5 op3
T-XB106Viestintätaidot (suullinen, kirjallinen, tiedonhaku)3
T-OB100Ohjauksen taiteelliset projektit 58 op11
T-OB101Etydi4
T-XB205Pienoisnäytelmä7
T-OB200Ohjauksen työpajat 34 op16
T-NB101Johdatus näyttelijäntaiteeseen8
T-OB202Johdatus ohjaajantyöhön6
T-OB204Tila esityksen lähtökohtana2
T-OB300Ohjaajantaiteen seminaarit 7 op3
T-OBM301Seminaari 1 2
T-OBM302Seminaari 2  1
T-OB400Tradition tuntemus ja taide nyky-yhteiskunnassa 16 op5
T-XB201Esittävien taiteiden historia 1: Esittävät taiteet kulttuurihistoriallisessa kontekstissa 5
T-OB500Dramaturgia ja kirjoittaminen 27 op15
T-XB204Johdatus dramaturgiaan2
T-DOB106Johdatus näyttämölle kirjoittamiseen2
T-OB501Johdatus näytelmän sovittamiseen 3
T-DOB104Näytelmä- ja esitysanalyysi4
T-DOB101Dramaturgia 1: Draama 5 op4
 Yhteensä 180 op60 Vapaavalintaiset opinnot  
T-OBM209kMusiikki ja laulu (kevät)1
T-DB503Fyysinen harjoittelu1