Study guide's TeaK/ Actor BA 2 vsk, 2018-19 information (E)General information Teaching Examinations Study units

Tästä oppaasta löydät Näyttelijäntaiteen 2. vsk opetuksen lukuvuodelle 2017-18 alla olevan tutkintorakenteen mukaisesti.  

HUOM! Opetus löytyy "Opetus" -välilehdeltä.

TeaKin ja TaiY:n yhteiset opinnot ja liikkuvuuskurssit löydät  weboodin opinto-oppaista

Syyslukukauden ilmoittautumisaika on 17.5.‒25.8.2017 
Kevätlukukauden ilmoittautumisaika on 1.‒30.11.2017

 

Tutkintorakenne Näyttelijäntaide BA 

YLEISOPINNOT (22 op) 

T-XB101 Opiskelutaidot 2 op

T-XB102 Opiskelutaidot 1 op

T-XB103 Opiskelutaidot 1 op

T-XB108 Johdatus esityksen dramaturgiaan ja kompositioon 2 op

T-XB104 Työelämätaidot 1 op

T-XB105 Työelämätaidot 2 op

T-XB106 Viestintätaidot 3 op

T-XB107 Viestintätaidot 2 op

X-TBK01 Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen taito 2 op

X-TBK02 Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen taito 1 op

X-TBK21 Englanti, kirjallinen taito 2 op

X-TBK22 Englanti, suullinen taito 3 op

Näyttelijänopinnot (32-83 op) 

T-NB101 Johdatus näyttelijäntaiteeseen 8-9 op

T-NB102 Näyttelijäntaide 1 7 op

T-NB103 Näyttelijäntaide 2 2 op

T-NB104 Näyttelijäntaide 3 10 op

T-NB105 Näyttelijäntaide 4 5 op

T-NB106 Näyttelijäntaide 5 3-8 op

T-NB107 Näyttelijäntaide 6 5 op

T-NB108 Liike 1 4 op

T-NB109 Liike 2 8 op

T-NB110 Liike 3 2 op

T-NB111 Musiikki ja laulu 1 6 op

T-NB112 Musiikki ja laulu 2 4 op

T-NB113 Musiikki ja laulu 3 2 op

T-NB114 Ääni ja puhe 1 4 op

T-NB115 Ääni ja puhe 2 5 op

T-NB116 Ääni ja puhe 3 2 op

Taiteelliset projektit (8-42 op) 

T-XB205 Pienoisnäytelmä 6-7 op

T-NB201 Itsenäinen työskentely 1 2 op

T-XB207 Esitys prosessina 9-12 op

T-NB202 Itsenäinen työskentely 2 2 op

T-XB208 Kanditeatteri 1 op

T-NB203 Tanssiteatteri 8 op

T-XB209 Kanditeatteri 14-20 op

Esittävien taiteiden tuntemus  (9-17 op) 

T-XB204 Johdatus dramaturgiaan 2 op

T-XB201 Esittävien taiteiden historia 1: Esittävät taiteet kulttuurihistoriallisessa kontekstissa 2-5 op

T-XB202 Esittävien taiteiden historia  2: Suomen teatteri 2 op

T-XB203 Esittävien taiteiden historia 3: Syventäviä teemoja 2 op

T-NB301 Näytelmä- ja esitysanalyysi 1-3 op

T-NB302 Näytelmä- ja esitysanalyysi 2 1-2 op

T-NB303 Elokuvan tuntemus 2 op

Vapaavalintaiset opinnot  (1-10 op)  

VALITSE OPINTOJA YHTEISISTÄ OPINNOISTA TAI TAIDEYLIOPISTON LIIKKUVUUSOPINNOISTA, MYÖS PRODUKTIOT VOIVAT SISÄLTYÄ VAPAAVALINTAISIIN OPINTOIHIN. 

T-NB401 Vapaavalintaiset opinnot 1-10 op  

Opinnäyte (6 op 

T-NB501 Opinnäyte 6 op

T-NB502 Kypsyysnäyte 0 op