Guidens TeaK/Skådespelarkonst MA (på svenska), 2019-20 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studieperioder

I den här guiden finns den undervisning det svenska utbildningsprogrammet i skådespelarkonst erbjuder läsåret 2019-2020 på magisternivå. Studierna är avsedda för första årets magisterstuderande och baserar sig på examensfordringarna.

OBS! Undervisningen finns under ”Undervisning”-fliken.

Vårens utbud presenteras senast 31.10.2019!

Gemensamma studier och mobilitetskurser vid Teaterhögskolan och Konstuniversitetet hittar du bland Studiehandböckerna i WebOodi samt i det nya Peppi-systemet (fungerar tillsvidare endast på finska och engelska).

Anmälningstiden för höstens kurser är 15.5‒30.8.2019 
Anmälningstiden för vårens kurser är 1‒29.11.2019

 

Strukturen för examensfordringarna

 

 

  S4 

 S5 

T-SMY00 

  SKÅDESPELAREN I YRKET

30

 

T-SMY01

Skådespelarens praktik 24-28 sp

  

T-SMY02

Skådespelaren och publiken 1-3 sp 

 

 

T-SMY03

Teatern som arbetsplats 1-5 sp

  

T-SMV00 

VALBARA STUDIER

24 - 32

 

T-SMV01

Valbara studier 14-32 sp 

 

 

T-SMV10

Skådespelaren som gränsöverskridare 0-20 sp

 

 

T-SMÄ00 

FÖRDJUPADE ÄMNESSTUDIER  

9

11

T-SMÄ01

Skådespelaren i rörelse / i tal / i sång

5

5

T-SMÄ10

Specialkurser

4

6

T-SMR00 

REFERENSSTUDIER

2

4

T-SMR01-02 

Seminarium och handledning

1

2

T-SMR03-04

Studiekunskap

1

1

T-SMR05

Skådespelaren i arbetslivet

 

1

T-SML00 

LÄRDOMSPROV

32 - 40

 

T-SMR01

Lärdomsprov   32-40 sp 

 

 

 

TOTALT

60

60