Oppaan TeaK / Äänisuunnittelun MA 2. vuosi, 2018-19 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Kurssit löytyvät listana Opetus-välilehdeltä, josta ilmoittautuminen kursseille.

 

Äänisuunnittelun maisteriohjelman 2. vuoden opetusohjelma/mallihops 2018-19:

 

Alla on esitelty äänisuunnittelun maisteriohjelman 2. vuoden opetusohjelma lukuvuodelle 2018-19 tutkintorakenteen mukaisesti = 2. MA-vuoden mallihops. Syksyn opetusohjelma ja kurssit julkaistaan 2.5.2018 mennessä ja kevään 31.10.2018 mennessä. Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin kautta kaksi kertaa vuodessa. Ilmoittautuminen syksyn kursseille on 2.5. -31.8.2018 ja kevään kursseille 1.-30.11.2018.

 

kokonaisuus

 Koodi

Opintojakso

op

lisätiedot

Pakolliset opintojaksot  

 

 

 

 

 

T-ÄM103

Henkilökohtainen ohjaus

1

Syksy ja kevät.

 

T-VÄM105

Seminaari

1

Syksy ja kevät.

 

T-VÄM109

Opinnäyteseminaari

1

Syksy ja kevät.

Opinnäyte

T-VÄM401

Opinnäyte

30

Syksy ja kevät. Taiteellinen osio ja kirjallinen osio tai tutkielma opinnäytesuunnitelmaan pohjautuen.

 

T-VÄM402

Kypsyysnäyte

0

Opinnäytteen tiivistelmä.

Yksilölliset opinnot  

 T-VÄM200

 

 

 

 

 T-XM211

Orientation to Artistic Collaboration (ACO)

4

Syksy, yhdessä TK, TA, VMA ja Aalto ARTSin kanssa

 

T-ÄM206

Äänisuunnittelu liikelähtöisessä teoksessa (Artistic Collaboration, ACO)

10

Syksy, yhdessä TK, TA, VMA ja Aalto ARTSin kanssa

 

 T-ÄM214

Ääni ja skenografia

5

Syksy, yhdessä Aalto Artsin esittävien taiteiden lavastuksen kanssa

 

T-VÄX308

Festivals PQ 2019 exhibition

1-25

Syksy ja kevät (osittain englanniksi), yhdessä VMA:n ja Aalto Artsin Esittävien taiteiden lavastuksen kanssa

 

 T-ÄM207

Taide, ääni, teoria

5

Syksy ja kevät

 

K-AS24a

Liikkuvan kuvan opinnot (experiment) Experimental processing for sound, image and movement

4

Syksy (englanniksi), yhdessä KuvAn kanssa

 

T-DM304

Vapaavalintaiset opinnot: VR work by artists Aoi Nakamura ja Esteban Fourmi

1

Syksy (englanniksi), yhdessä ÄMA:n ja TK:n ja D:n kanssa

 

T-ÄM209

Radiofonia

10

Kevät, yhdessä muiden ohjelmien kanssa

 

T-ÄM210

Ääni ja tila

6

Kevät, osittain yhdessä VMA:n kanssa

 

T-ÄM233

Äänisuunnittelu kivelle

5

Kevät

 

T-OM120

Näyttämön tyylikaudet

6

Kevät, yhdessä NOD:n ,Nätyn, VMA:n ja Aalto Artsin kanssa

 

T-ÄM215

Wearable electronics

6

Kevät (englanniksi) yhdessä Aalto Artsin pukusuunnittelun, VMA:n ja TK:n kanssa

 

T-ÄM222

Langattomuus äänisuunnittelussa

6

Kevät

 

 

 

Vapaavalintaiset opinnot (vähintään 10 op)

 

Vapaavalintaisia opintoja voi oman akatemian tarjoamien yhteisten opintojen lisäksi suorittaa esimerkiksi Taideyliopiston tai Aalto Artsin liikkuvuusopinnoissa ja JOO –sopimuksen piirissä olevissa yliopistoissa. Vapaavalintaisten opintojensa suorittamisesta opiskelija huolehtii itse neuvoteltuaan maisteriohjelmansa professorin kanssa. Esimerkkitarjontaa:

 

Opetuksen järjestäjä

Koodi

Opintojakso

op

lisätiedot

VÄS

T-VÄX302

Kuvallinen ilmaisu

1

Syksy ja kevät

VÄS

T-VÄX301

Ohjelmistoklinikka

1

Syksy ja kevät

VÄS

T-VÄX309

Äänityöpaja

1

Syksy ja kevät

VÄS

T-ÄM205

Esittävien taiteiden tuntemus

1-10

Itsenäisesti suoritettava opintojakso, sovittava professorin kanssa.

 

T-VÄM203

Vapaavalintainen produktio

6-16

Itsenäinen produktio Opetusteatterissa tai TeaKin ulkopuolella produktioilmoituksen perusteella.

 

T-VÄM202

Kotimaan harjoittelu

6-16

Itsenäinen produktio TeaKin ulkopuolisessa teatterissa, josta tehdään harjoittelusopimus.

 

T-VÄM201

Ulkomaan harjoittelu

4-30

Työharjoittelu ulkomailla, esim. Erasmuksen kautta.

 

T-VÄM301

Opinnot muissa yliopistoissa

1-30

Opinnot muissa yliopistoissa joko kotimaassa (JOO) tai ulkomailla (vaihto-opiskelu).

TeaKin yhteisen opetuksen keskus (YOK)

T-XY211

Laajennettu todellisuus – monialainen työpaja BA

4

Esimerkkikurssi yhteisen opetuksen tarjonnasta

YOK

T-XN103

Katsojana nykyteatterissa, Baltic Circle-festivaali

2

Esimerkkikurssi yhteisen opetuksen tarjonnasta

YOK

 

Elokuun, joulukuun, toukokuun ja kesäkuun yhteiset, valinnaiset opinnot 

 

WebOodi -> Opinto-oppaat -> Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu -> Yhteisen opetuksen keskuksen opetusohjelma

YOK

T-XN… alkuiset koodit

Study unit in Contemporary Performance 2018-19 Nykyesityksen opintokokonaisuus (NEO)

 

 25

WebOodi -> Opinto-oppaat -> Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu -> Yhteisen opetuksen keskuksen opetusohjelma

YOK

T-XD… alkuiset koodit

Dramaturgian opintokokonaisuus

10

WebOodi -> Opinto-oppaat -> Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu -> Yhteisen opetuksen keskuksen opetusohjelma

SAMA

XS- alkuiset koodit

SAMA (Sound Art & Sonic Arts)

 

WebOodi -> Opinto-oppaat -> Taideyliopisto -> SAMA

Äänitaiteen opintokokonaisuus

TAIY

 

Taideyliopiston yhteiset opinnot, esim. Työelämäopinnot, Musiikkiterapian perusopinnot jne.

 

WebOodi -> Opinto-oppaat -> Taideyliopisto -> Kirjoittamisen opintokokonaisuus

-> Musiikkiterapian perusopinnot

-> Taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet

-> Työelämäopinnot

TaiY (SibA, KuvA)

 

liikkuvuusopinnot

 

WebOodi -> Opinto-oppaat -> Taideyliopisto -> TaiY/Liikkuvuusopinnot SYYSLUKUKAUSI 2018, 2018-19 ja

TaiY/Liikkuvuusopinnot KEVÄTLUKUKAUSI 2019, 2018-19

AALTO ARTS

 

liikkuvuusopinnot

 

Liikkuvuusopinnot Aaltoon löytyvät Artsista:  > JOO-opinnot ja AaltoARTS

Muut yliopistot

 

JOO-opinnot

 

Joopas-sivusto ; JOO-opinnot Artsissa: Opiskelijalle -> Opinnot ja opetustarjonta -> JOO-opinnot ja Aalto Arts