Oppaan TaiY/yhteiset tohtoriopinnot, 2018-19 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Taideyliopiston yhteiset tohtoriopinnot ovat kaikille tohtoriopiskelijoille avoimia opintoja. Ne rakentuvat dialogisille opetusmuodoille ja eri alojen välisille keskusteluille. Opinnot koostuvat seuraavasta kolmesta alueesta:

I Taiteidenvälisyys: Opinnoissa tarkastellaan oppialojen ja taiteenalojen välisiä tutkimuksellisia kysymyksiä ja ilmiöitä. Opinnot antavat valmiuksia taiteidenvälisten tutkimuksellisten yhteistyöprojektien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

II Taiteen ja tutkimuksen etiikka: Opinnoissa tarkastellaan taiteen ja tutkimuksen etiikan ja tieteen avoimuuden keskeisiä kysymyksiä. Opinnot antavat valmiuksia tutkimuksen ja taiteen eettisten kysymysten huomioimiseen omassa taiteellisessa ja tutkimuksellisessa toiminnassa.

III Viestintä- ja työelämätaidot: Opinnot kehittävät kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja. Opinnot antavat valmiuksia erilaisissa akateemisissa, yhteiskunnallisissa ja työelämän konteksteissa toimimiseen.

Yhteisten tohtoriopintojen opetusviikot ovat 2 ja 36. Opetusta voidaan järjestää osin myös muina ajankohtina.

Yhteinen opetus sijoittuu tohtorikoulujen ja -ohjelmien tutkintovaatimuksiin niiden päättämällä tavalla.

HUOM! Tohtoriopiskelijat voivat syksystä 2018 alkaen osallistua TaiY:n henkilökunnan tietotekniikkakoulutukseen. Tarjolla on mm. Word-, Excel, PowerPoint ja PhotoShop -kursseja. Tutustu runsaaseen kurssitarjontaan Artsissa kevään 2019 kurssikalenterista (vaatii kirjautumisen Artsiin). Kerro ilmoittautuessasi olevasi tohtoriopiskelija. Tälle Artsin sivulle on myös tuotu laaja tietotekniikan koulutusmateriaali johon kannatta perehtyä :)