Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
X-K20 x, 3 sp 
Kod X-K20  Giltighet 01.08.2017 -
Namn Förkortning
Omfattning3 sp  Föråldringstid  
UndervisningsformSpråkstudier Läroämne9123 Engelska 
Klass/KategoriStudieperiod  Timantal  
Studierätt   BedömningGodkänd-Underkänd 
Rekomm. tid för avläggandet 
   
Ansvarig enhet Språkundervisning 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: