Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
yk3-9122 Ruotsi, toinen kotimainen kieli, 3 op / 2 ov 
Tunniste yk3-9122  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ruotsi, toinen kotimainen kieli  Lyhenne Ruotsi, toinen  
Laajuus3 op / 2 ov  Vanhenemisaika  
OpiskelumuotoKieliopinnot Oppiaine (ei käytössä)9122 Ruotsin kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimaara  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-2 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielten opetus 

Kuvaus
Tavoite 

Eurooppalainen viitekehys: B1–B2

Tavoite
Antaa opiskelijalle sellaiset kielelliset valmiudet, että hän pystyy ymmärtämään musiikkialaan liittyvää puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä sekä itse käyttämään kieltä suullisesti ja kirjallisesti. Opintojakson hyväksytty suoritus vastaa lain 424/2003 6 §:n 1 momentin kielitaitovaatimuksia.

Opetus- ja työmuodot
Osallistuminen tasokokeeseen tai kurssille.

Vaihtoehto 1 (suositellaan kaikille opiskelijoille opintojakson alkuun):
Itsenäinen opiskelu verkko-oppimateriaalin avulla ja tasokoe.
•    80 t

Vaihtoehto 2: ruotsin kielen kurssi
•    lähiopetus enintään 52 t
•    itsenäinen työskentely 28 t

Vaihtoehto 3:verkkoavusteinen monimuotokurssi
•    lähiopetus enintään 28 t
•    ohjattu etäopiskelu 24 t
•    itsenäinen työskentely 28 t

Suoritus
joko a) hyväksytty tasokoe tai b) osallistuminen kurssille.

a) Tasokoe: Kaikille opiskelijoille suositeltavaa on oman musiikkialan kielitaidon testaamiseksi aloittaa opintojakson suorittaminen osallistumalla ruotsin kirjallisen taidon  tasokokeeseen Se sisältää tekstinymmärtämistä, musiikin terminologiaa ja ruotsin kielen rakenteita, joiden osaamista arvioidaan erityyppisten tehtävien avulla. Kirjallisen kokeen läpäistyään opiskelija osallistuu suullisen taidon kokeeseen. Koe on haastattelu, jossa testataan puheen ymmärtämistä ja tuottamista. Mikäli opiskelija ei läpäise tasokoetta, hänet ohjataan sopivaan opetus-ryhmään. Tasokokeeseen voi osallistua vain kerran. Erityis-tapauksissa opettajat voivat myöntää luvan toiseen osallistumiskertaan. Tasokoe perustuu verkko-oppimateriaaliin osoitteessa target=_blank>http://www2.siba.fi/kielimateriaalit/.

b) Kurssi: Kurssi kestää tavallisesti yhden lukukauden, mutta myös nopeutettuja kursseja järjestetään. Kurssin suoritus edellyttää säännöllistä osallistumista opetukseen, kirjallisten ja suullisten tehtävien tekemistä ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta.
Verkkoavusteinen monimuotokurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on hyvät lukiotiedot ruotsin kielessä ja kyky itsenäiseen työskentelyyn. Kurssiin sisältyy kuusi lähitapaamista suullisen taidon harjoittelua varten ja ohjattua etäopiskelua sähköisessä Optima-oppimisympäristössä.

Arviointi
Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan kumpikin erikseen asteikolla hyvä taito–tyydyttävä taito–hylätty.

Edeltävät suoritukset
Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot tai Sibelius-Akatemian valmentava kurssi

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op ov Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Ruotsi, toinen kotimainen kieli (MAANANTAI)  Ryhmäopetus   
08.01.18 -09.04.18 ma 09.15-12.30
ilmoittautumisaika on päättynyt Ruotsi, toinen kotimainen kieli (INTENSIIVI)  Ryhmäopetus   
07.05.18 -21.05.18 09.00-14.30

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa