Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
yk1-9123 Englannin kielen kirjallinen taito, 2 op / 2 ov 
Tunniste yk1-9123  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Englannin kielen kirjallinen taito  Lyhenne Englannin kiele 
Laajuus2 op / 2 ov  Vanhenemisaika  
OpiskelumuotoKieliopinnot Oppiaine (ei käytössä)9123 Englannin kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimaara  
Opinto-oikeus   Arvosteluhyväksytty, hylätty 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielten opetus 

Kuvaus
Tavoite 

Eurooppalainen viitekehys: B2–C1

Tavoite
Tutustuttaa opiskelija musiikkialan keskeiseen sanastoon ja antaa sellainen kirjallinen englannin kielen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Opetus- ja työmuodot
Osallistuminen tasokokeeseen tai kurssille.

Vaihtoehto 1 (suositellaan kaikille opiskelijoille opintojakson alkuun): Itsenäinen opiskelu verkko-oppimateriaalin avulla ja tasokoe.
•    54 t

Vaihtoehto 2 (suositellaan opiskelijoille, jotka omaksuvat uutta tietoa nopeassa tahdissa):
English Reading and Writing Skills -tiiviskurssi
•    lähiopetus enintään 20 t
•    ohjattu etäopiskelu 19 t
•    itsenäinen opiskelu 15 t

Vaihtoehto 3 (sopii opiskelijoille, jotka haluavat hioa kielitaitoaan rauhallisemmassa tahdissa):  English Reading and Writing Skills -maanantaikurssi
•    lähiopetus enintään 20 t
•    ohjattu etäopiskelu 19 t
•    itsenäinen opiskelu 15 t

Vaihtoehto 4 (suositellaan jo työelämässä oleville opiskelijoille, joilla on kyky itsenäiseen työskentelyyn): Verkkoavusteinen English Reading and Writing Skills-kurssi
•    lähiopetus enintään 6 t
•    ohjattu etäopiskelu 4–8 t/opiskelija
•    itsenäinen työskentely kokonaistuntimäärän puitteissa

Suoritus
joko a) hyväksytty tasokoe tai b) osallistuminen kurssille.

a) Tasokoe: Kaikille opiskelijoille suositeltavaa on oman musiikkialan kielitaidon testaamiseksi aloittaa opintojakson suorittaminen osallistumalla englannin kirjallisen taidon  tasokokeeseen. Jos opiskelija suoriutuu tasokokeesta hyväksyttävästi, opintojakso katsotaan hänen osaltaan suoritetuksi. Jos opiskelijan on tasokokeen perusteella kuitenkin syytä vielä kehittää kielitaitoaan, hänet ohjataan sopivaan opetusryhmään. Toisen kerran opiskelija voi osallistua tasokokeeseen käytyään English Reading and Writing Skills-kurssin. Ilman kurssin käymistä opiskelija voi osallistua tasokokeeseen toisen kerran, jos hän on olennaisesti parantanut kielitaitoaan ensimmäisen tasokoekerran jälkeen esim. osallistumalla opiskelijavaihtoon englanninkielisessä ympäristössä. Tasokoe perustuu verkko-oppimateriaaliin osoitteessa http://www2.siba.fi/kielimateriaalit/.

b) Kurssi: Kursseja on eripituisia. Tiiviskurssi kestää kaksi viikkoa ja kokoontuu sen aikana yhteensä kuutena iltapäivänä. Maanantaikurssi kestää kuusi viikkoa ja kokoontuu kerran viikossa maanantaiaamuisin. Verkkoavusteinen kurssi kestää koko lukukauden: työskentely alkaa yhteisellä tapaamisella ja jatkuu ohjattuna etäopiskeluna sekä itsenäisenä työskentelynä sähköisessä Optima-oppimisympäristössä.
Kurssin suoritus edellyttää säännöllistä osallistumista opetukseen, kirjallisten tehtävien tekemistä ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta. Kurssin suoritettuaan opiskelija voi rajoituksetta osallistua englannin kirjallisen taidon tasokokeisiin, kunnes läpäisee opintojakson.

Suoritusajankohta
Suositellaan ennen englannin kielen suullisen taidon opintojaksoa

Arviointi a / i

Edeltävät suoritukset
Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot tai Sibelius-Akatemian englannin kielen valmentava kurssi

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op ov Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Englannin kielen kirjallinen taito (INTENSIIVI)  Ryhmäopetus   
22.05.18 -29.05.18 ti 10.00-12.30
ilmoittautumisaika on päättynyt English for Music Studies and Practice 2 (UUSI)  Ryhmäopetus   
15.01.18 -30.04.18 ma 09.00-10.45
ilmoittautumisaika on päättynyt Englannin kielen kirjallinen taito (VERKKOKURS)  Ryhmäopetus   
10.01.18ke 13.15-14.45
ke 13.15-14.45

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa