Studiehandböcker

Vald enhet: Konstuniversitetet >  Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet

 Konstuniversitetet  TaiY / Mobilitetsstudier VÅRTERMINEN 2019, 2018-19 
TaiY/Mobilitetsstudier, höst 2019, 2019-20 
TaiY/Mobilitetsstudier, vår 2020, 2019-20 
          Flytta ner Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet  Undervisning vid Bildkonstakademin, läsår 2018-2019, 2018-19 
Undervisning vid Bildkonstakademin, läsår 2019-2020, 2019-20 
           Fortbildning och forskning  Konstuni/gemensamma doktoranstudier, 2018-19 
          Flytta ner Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet  Visa undervisning   Visa studieperioder
           Språkundervisning  TaiY / Språkundervisning, 2018-19 
           Språkundervisning  Visa undervisning   Visa studieperioder
          Flytta upp Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet  Visa undervisning   Visa studieperioder
                     Forskningscentrum för scenkonst/teater, dans och performance   Visa studieperioder
                     TeaK/Centret för gemensam undervisning  Liikkuvuuskurssit AaltoArts SL 18, 2018-19 
Mobilstudier AaltoARTS och Näty Vår 19, 2018-19 
TeaK / Centret för gemensam undervisning / valfria studier BA och MA, 2018-19 
TeaK / Yhteisen opetuksen keskus / valinnaiset 2019-2020, 2019-20 
                     TeaK/Forskningscentret för teater, dans och performance  TeaK/Tutke doktorsstudier, 2018-19 
                     TeaK/Live Art and Performance Studies  Live Art and Performance Studies, 2018-19 
                     TeaK/MA in Ecology and Contemporary Performance   Visa studieperioder
                     TeaK/Magisterprogrammet i danspedagogik  Erilliset opettajan pedagogiset opinnot, 2018-19 
Magisterprogrammet i danspedagogik, 2018-19 
                     TeaK/Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans  Magisterprogrammet i scenisk framställning i dans MA åk 2, 2018-19 
                     TeaK/Magisterprogrammet i koreografi  Magisterprogrammet i koreografi MA åk 2, 2018-19 
                     TeaK/Magisterprogrammet i ljuddesign  Magisterprogrammet i ljud design 2. år, 2018-19 
                     TeaK/Magisterprogrammet i ljusdesign  Magisterprogrammet i ljus design 2. år, 2018-19 
                     TeaK/Magisterprogrammet i teaterpedagogik  Magisterprogrammet i teaterpedagogik, 2018-19 
                     TeaK/Utbildingsprogrammet i skådespelarkonst  TeaK/Skådespelarkonst BA åk 1 (på svenska), 2018-19 
TeaK/Skådespelarkonst BA åk 2 (på svenska), 2019-20 
TeaK/Skådespelarkonst BA åk 3 (på svenska), 2018-19 
TeaK/Skådespelarkonst MA (på svenska), 2019-20 
                     TeaK/Utbildnignsprogrammet i ljuddesign  Utbildningprogrammet i ljud design BA 2. åk, 2018-19 
Utbildningprogrammet i ljud design BA 3. åk, 2018-19 
                     TeaK/Utbildningsprogrammet i dans  Utblidningsprogrammet i dans BA åk 1, 2018-19 
Utblidningsprogrammet i dans BA åk 3, 2018-19 
                     TeaK/Utbildningsprogrammet i dramaturgi  TeaK/ Dramaturgia BA1, 2019-20 
TeaK/ Dramaturgia BA2, 2019-20 
TeaK/ Dramaturgia BA3, 2019-20 
TeaK/Dramaturgia MA, 2019-20 
TeaK/Dramaturgia MA/ED, 2019-20 
                     TeaK/Utbildningsprogrammet i ljuddesign (5år)  Utbildningprogrammet i ljud design BA 1. åk, 2018-19 
Utbildningprogrammet i ljud design MA 1. år, 2018-19 
                     TeaK/Utbildningsprogrammet i ljusdesign  Utbildningprogrammet i ljus design BA 2. åk, 2018-19 
Utbildningprogrammet i ljus design BA 3. åk, 2018-19 
                     TeaK/Utbildningsprogrammet i ljusdesign (5år)  Utbildningprogrammet i ljus design BA 1. åk, 2018-19 
Utbildningprogrammet i ljus design MA 1. år, 2018-19 
                     TeaK/Utbildningsprogrammet i regi  TeaK/ Ohjaus BA1, 2019-20 
TeaK/ Ohjaus BA2, 2019-20 
TeaK/ Ohjaus BA3, 2019-20 
TeaK Ohjaus MA, 2019-20 
                     TeaK/Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (finska)  TeaK/ Finska skådespelare BA 2 vsk, 2018-19 
TeaK NMA, 2019-20 
TeaK/ Näyttelijäntaide BA 1 vsk, 2018-19 
TeaK/ Näyttelijäntaide BA 1 vsk, 2019-20 
TeaK/ Näyttelijäntaide BA 2 vsk, 2019-20 
TeaK/ Näyttelijäntaide BA 3 vsk, 2018-19 
TeaK/ Näyttelijäntaide BA 3 vsk, 2019-20 
TeaK/FINSKA Skådespelarkonst Ma, 2018-19 
                     TeaK/Öppna universitetet  Visa undervisning   Visa studieperioder
                     T/Kirjoittamisen maisteriohjelma  Kirjoittamisen MA 19-20, 2019-20 
           Y/Avoimen kampuksen yhteinen opetus  Musikteatern, 2019-20 
           Öppet campus  TaiY / Arbetslivsstudier, 2018-19 
TaiY / Kirjoittaminen LV 18-19, 2018-19 
TaiY / Musiikkiteatteri lv 18-19, 2018-19 
TaiY / SAMA Studiehelhet i ljudkonst, 2018-19 
TaiY / Taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet, 2018-19 
           Öppna universitetet  TaiY/Öppna universitetets sommarstuider för examensstuderande, 2018-19