Studiehandböcker

Vald enhet: Konstuniversitetet >  Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet

 Konstuniversitetet  TaiY/Mobilitetsstudier, höst 2019, 2019-20 
TaiY/Mobilitetsstudier, vår 2020, 2019-20 
          Flytta ner Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet  Undervisning vid Bildkonstakademin, läsår 2019-2020, 2019-20 
           Fortbildning och forskning    
          Flytta ner Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet  Visa undervisning   Visa studieperioder
           Språkundervisning    
           Språkundervisning  Visa undervisning   Visa studieperioder
          Flytta upp Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet  Visa undervisning   Visa studieperioder
                     Forskningscentrum för scenkonst/teater, dans och performance   Visa studieperioder
                     TeaK/Centret för gemensam undervisning  TeaK / Yhteisen opetuksen keskus / valinnaiset 2019-2020, 2019-20 
                     TeaK/Forskningscentret för teater, dans och performance  Visa undervisning   Visa studieperioder
                     TeaK/Live Art and Performance Studies  Visa undervisning   Visa studieperioder
                     TeaK/MA in Ecology and Contemporary Performance   Visa studieperioder
                     TeaK/Magisterprogrammet i danspedagogik  Visa undervisning   Visa studieperioder
                     TeaK/Magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans  Magisterprogrammet i scenisk framställning i dans MA åk 1, 2019-20 
                     TeaK/Magisterprogrammet i koreografi  Magisterprogrammet i koreografi MA åk 1, 2019-20 
                     TeaK/Magisterprogrammet i ljuddesign  Visa undervisning   Visa studieperioder
                     TeaK/Magisterprogrammet i ljusdesign  Visa undervisning   Visa studieperioder
                     TeaK/Magisterprogrammet i teaterpedagogik  Visa undervisning   Visa studieperioder
                     TeaK/Utbildingsprogrammet i skådespelarkonst  TeaK/Skådespelarkonst BA åk 2 (på svenska), 2019-20 
TeaK/Skådespelarkonst MA (på svenska), 2019-20 
                     TeaK/Utbildnignsprogrammet i ljuddesign  Visa undervisning   Visa studieperioder
                     TeaK/Utbildningsprogrammet i dans  Utblidningsprogrammet i dans BA åk 2, 2019-20 
                     TeaK/Utbildningsprogrammet i dramaturgi  TeaK/ Dramaturgia BA1, 2019-20 
TeaK/ Dramaturgia BA2, 2019-20 
TeaK/ Dramaturgia BA3, 2019-20 
TeaK/Dramaturgia MA, 2019-20 
TeaK/Dramaturgia MA/ED, 2019-20 
                     TeaK/Utbildningsprogrammet i ljuddesign (5år)    
                     TeaK/Utbildningsprogrammet i ljusdesign  Visa undervisning   Visa studieperioder
                     TeaK/Utbildningsprogrammet i ljusdesign (5år)    
                     TeaK/Utbildningsprogrammet i regi  TeaK/ Ohjaus BA1, 2019-20 
TeaK/ Ohjaus BA2, 2019-20 
TeaK/ Ohjaus BA3, 2019-20 
TeaK Ohjaus MA, 2019-20 
                     TeaK/Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (finska)  TeaK NMA, 2019-20 
TeaK/ Näyttelijäntaide BA 1 vsk, 2019-20 
TeaK/ Näyttelijäntaide BA 2 vsk, 2019-20 
TeaK/ Näyttelijäntaide BA 3 vsk, 2019-20 
                     TeaK/Öppna universitetet  Visa undervisning   Visa studieperioder
                     T/Kirjoittamisen maisteriohjelma  Kirjoittamisen MA 19-20, 2019-20 
           Y/Avoimen kampuksen yhteinen opetus  Musikteatern, 2019-20 
SAMA studiehelhet i ljudkonst, 2019-20 
           Öppet campus  Visa undervisning   Visa studieperioder
           Öppna universitetet  Visa undervisning   Visa studieperioder